Skip links

Read previous post:
Kala Vatana Sambar Recipe: Malvani Kala Vata Sambar Recipe, Kala Vatana Sambar
Kala Vatana Sambar Recipe | Malvani Black Peas Sambar Recipe

The Kala Vatana Rassa (Black Peas Curry) or Kala Vatana Sambar is offered as prasad or naivedya to Lord Ganesha...

Close